Hop til hovedindhold

Tilmelding og praktisk info

Her kan du tilmelde dig og læse musik- og billedskolens regler om betaling, prøvetid, udmeldelse, sygdom og aflysning. Du kan også finde information om instrumentleje og friplads.

Vi optager elever, så længe der er ledige pladser. Meld dig dog gerne til så tidligt du kan, da det forøger chancerne for at få plads, og for at holdene bliver oprettet.

Hvert år åbner vi for tilmeldingen i april måned, og du får svar på, om du er optaget på dit ønskede hold eller instrument i slutningen af juni måned

Det er stadig muligt at tilmelde sig igangværende skoleår, hvor der løbende opstår plads på hold og instrumenter. 

Tilmeldingen er åben!

Nu er tilmeldingen til sæson 2024/2025 på Musik- og Billedskolen åben. Tilmeld dig via linket nedenfor. Du kan læse mere om de praktiske informationer her på siden, og så er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Piger synger og klapper

Praktiske informationer

 • Først modtager du en bekræftelse på, at vi har modtaget din tilmelding. Når du er blevet optaget på det ønskede fag, sender vi dig en ny mail om, at du har fået plads på holdet eller instrumentet. Herefter er tilmeldingen bindende fra 1. undervisningsgang. 

  Vi opkræver ikke betaling i forbindelse med tilmeldingen.

 • Du kan fortryde din tilmelding, frem til dagen før undervisningen begynder. Herefter er tilmeldingen bindende.

  Når du starter på et nyt fag eller hos en ny lærer, er der en prøveperiode på 12 gange, svarende til betalingen for den første rate. Ved slutningen af prøveperioden kan du uden yderligere varsel ophøre med undervisning og betaling ved at give besked til Musik- og Billedskolens kontor.

  Ud over prøvetiden kan du melde dig ud med 3 måneders varsel fra udmeldelsesdatoen.

 • Husk at sende en SMS til din lærer, hvis du er syg eller forhindret af anden årsag. Musik- og Billedskolen refunderer ikke betalingen for de undervisningsgange, du selv aflyser.

  Hvis musik- og Billedskolen melder afbud på grund af sygdom, sender vi besked som mail og SMS til eleven og de voksne, vi har registreret i kartoteket. Aflyses undervisningen mere end to gange på et skoleår, refunderer vi betalingen fra og med den tredje aflysning.

  Musik- og Billedskolen refunderer ikke betalingen, hvis undervisningsstedet er utilgængeligt som følge af f.eks. nedlukning. I sådanne tilfælde omlægges undervisningen til onlineundervisning eller anden form for nødundervisning.

  Særligt for musikskoleelever

  I begrænset omfang kan læreren flytte undervisningen (for soloelever eller mindre hold) pga. andet arbejde. Læreren træffer aftale om en anden undervisningstid med hjemmet. Musik- og Billedskolen refunderer kun betalingen, hvis det viser sig helt umuligt at finde en erstatningstid.

 • Se listen over priser

  • For alle fag opkræves betalingen i 3 rater pr. 1. september, 1. december og 1. marts. Sammen med 1. rate betales et administrationsgebyr. Administrationsgebyret betales hvert år og dækker bl.a. afgifter til Copydan Tekst & Node.
  • Skoleåret har 36 undervisningsgange for musikskoleelever og 33 undervisningsgange for billedskoleelever.
  • Opkrævningen sendes til eBoks eller betalingsservice, hvis du har tilmeldt dig.
  • Starter du senere i sæsonen, opkræver vi kun betaling for det antal gange, der er tilbage.

  Særligt for musikskoleelever

  • Elever, der er tilmeldt undervisning i et instrument eller sang, kan uden ekstra betaling deltage i fællesfag (sammenspil, kor, teori og hørelære) og projekter.

  Særligt for billedskoleelever

  • For billedskoleelever er materialeomkostninger indregnet i prisen.
 • Det er en forudsætning for at modtage instrumentundervisning i musikskolen, at eleven har et instrument af tilfredsstillende kvalitet at øve sig på.

  Hvis I overvejer at købe et instrument, så tag musikskolelæreren med på råd. Har I ikke fået en lærer endnu, så kontakt musikskolen – eller vent, til undervisningen begynder. Der kan spares både penge og ærgrelser ved at få nogle tips fra læreren på forhånd.

  Særligt vedrørende klaver

  Klaverelever skal have et klaver at øve sig på. Det kan evt. være et elektronisk instrument med "rigtige" klavertangenter, dvs. vægtede, anslagsfølsomme og i den rette størrelse. Mange keyboards lever ikke op til denne beskrivelse. Kontakt musikskolen for yderligere oplysninger.

  Musikskolen udlejer ikke klaverer, men vi kan formidle kontakt til firmaer, der udlejer klaver.

  Leje af instrument

  Du kan i et vist omfang leje instrument af musikskolen. Det drejer sig i første række om instrumenter til nye elever. Vi anbefaler, at eleverne efter et par sæsoners undervisning anskaffer deres eget instrument.

  Følgende instrumenter kan lejes: Basun, bratsch, cello, elbas, fagot, guitar (akustisk), harpe, klarinet, kontrabas, obo, saxofon, trompet, tværfløjte, valdhorn, violin.

  En del instrumenter har vi i mindre størrelser, så man kan starte tidligere. Det vil som regel være en fordel at leje disse instrumenter af musikskolen fremfor at købe dem selv. Det gælder violin, bratsch, cello og kontrabas, guitar og elbas, tværfløjte, fagot og forskellige messinginstrumenter.

   Der er inkluderet en obligatorisk forsikring i instrumentlejen. Instrumentlejen opkræves sammen med undervisningsgebyret.

  Lejemålet kan opsiges med 14 dages varsel til den 1. i en måned.

  Instrumenter, der ikke kan lejes

  Blokfløjte, elguitar, klaver og slagtøj (trommer) kan ikke lejes af musikskolen.

  Udlån af orkesterinstrumenter

  Piccolofløjte, A- og bas-klarinet, tenor- og barytonsaxofon, C-, D- og Eb-trompeter og altbasun, som vi anvender i orkestersammenhæng, låner eleverne i de perioder, hvor der er brug for det. Der opkræves ikke instrumentleje. Det samme gælder for visse blokfløjtetyper og guitarinstrumenter (f.eks.  kontrabasguitar).

 • Der er mulighed for at søge nedsat betaling (hel eller delvis friplads) for musik- og billedskoleundervisningen. Vi følger den skala, som gælder for friplads i dagtilbud. Du skal udfylde et ansøgningsskema og indsende det i forbindelse med tilmeldingen.

  Klik her for at tilgå ansøgningsskemaet

 • Rudersdal Musik- og Billedskole ønsker at give forældre og andre interesserede et indblik i musik- og billedskolens aktiviteter. Derfor vil vi gerne have mulighed for at tage både fotos og videoer af eleverne i almindelige situationer til brug på musik- og billedskolens hjemmeside, i nyhedsbreve og på Facebook.

  Der vil alene være tale om fotos og videoer, der viser eleverne i undervisningen, under koncerter eller andre aktiviteter, hvor eleven er sammen med andre.

  Rudersdal Musik- og Billedskole behandler både fotos og videoer i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen, der beskriver hvordan myndigheder må behandle data og oplysninger om borgere og hvilke rettigheder borgerne har. Rudersdal Musik- og Billedskole tager derfor konkret stilling til ethvert brug af fotos eller video, ligesom musik- og billedskolen løbende sletter fotos og videoer.

  Vi gør i denne sammenhæng opmærksom på, at man som borger har en række rettigheder ved myndigheders behandling af data, som det også er tilfældet, når vi bruger fotos og videoer med dit barn. Du kan læse mere her: https://www.rudersdal.dk/minedata

  Vi indhenter separat samtykke ved optagelse af nærbilleder eller billeder, der ikke betragtes som situationsbilleder. I vil blive kontaktet, når det er aktuelt.

  Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.