Hop til hovedindhold

Musikskolerådet

Musikskolerådet er sparringspartner for musikskolens ledelse og medvirker til at udvikle musikskolens profil og tilbud.

I musikskolerådet sidder repræsentanter for forældre, elever og personale i musikskolen, en repræsentant for folkeskolen og et medlem af kommunalbestyrelsen, der er formand for rådet.

Formanden udpeges af kommunalbestyrelsen hvert fjerde år. De øvrige medlemmer vælges for to år ad gangen i september måned i ulige år.

Musikskolelederen og undervisningslederen deltager i møderne.

Musikskolerådet 2023/2025

Dorte Kollerup Nørbo, formand

Sabine M. Christensen, forældrerepræsentant

Nina Dadalauri, forældrerepræsentant

Vakant, forældrerepræsentant

Vakant, elevrepræsentant

Vakant, elevrepræsentant

Lone Öhrström, folkeskolerepræsentant

Ebbe Lynglund, lærerrepræsentant

Birgit Hoé Knudsen, kulturchef

Henrik Lilleholt Smidt, musikskoleleder

Hans Henrik Flyckt, undervisningsleder