Hop til hovedindhold
Nyhed

Rudersdal Musik- og Billedskole har fået ny strategi for 2024

Det er med stor glæde, at vi kan præsentere kommunens nye strategi for Rudersdal Musik- og Billedskole, som blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget i april. Der er blandt andet afsat en halv million til et fireårigt skolesamarbejde.

Elever fra Ravnholmskolen til samspilsdage på Kulturcenter Mariehøj med musiklærere fra musikskolen.

Fokus på fællesskab, fordybelse og samarbejde

Du kender måske allerede Rudersdal Musik- og Billedskoles værdier, men vi vil alligevel gerne fortælle om de overvejelser, der ligger bag den nye strategi, og hvad det vil betyde for de tilbud, der findes i vores undervisningskatalog samt vores mange samarbejder, som også er til gavn og glæde for alle kommunens musik- og kunstinteresserede borgere.

Strategien er udviklet i samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget samt interessenter fra Skoleområdet og Kulturområdet og er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget. Arbejdet har været båret af en ambition om at ville sikre relevans og aktualitet i kommunens tilbud inden for undervisning i musik og billedkunst. Der har været stillet skarpt på det, der udgør vores kerneområder: fællesskab, fordybelse, læring for livet, kendskab til kulturlivet og dannelse.

På den anden side er strategien også udviklet med det formål at udvikle og forny Rudersdal Musik- og Billedskole, så der også i fremtiden er attraktive og inspirerende tilbud for kommunens borgere. Det betyder, at strategien er med til at skabe et rum, hvor vi kan prøve nye initiativer og idéer af. Det kan for eksempel være bedre muligheder for at gå flere elever til undervisning sammen på musikskolen eller mindre hold på billedskolen for elever med særlige behov. 

Du kan læse hele den samlede strategi  her, men hvis du ønsker en kort gennemgang, så skal du blot læse videre.

De fem temaer fra den nye strategi: fællesskaber, fordybelse, nye målgrupper, samarbejde med folkeskoler og samarbejde med andre aktører
Strategien bygger på fem temaer: fællesskaber, fordybelse, nye målgrupper, samarbejde med folkeskoler og samarbejde med andre aktører.

500.000 kroner til skolesamarbejde

Vi vil gerne gå aktivt ind og arbejde på at nå nye målgrupper for vores undervisning, og det er særligt her, at samarbejdet med både skoler og øvrige aktører kommer ind i billedet. 

Vi er godt i gang med at udvikle vores samarbejde med kommunens folkeskoler, hvor vi tilbyder en række forskellige forløb, for eksempel: Musikdage, hvor skoleklasser kommer ud og laver samspil på Kulturcenter Mariehøj i Holte, eller Musikuge, hvor en 6. klasse får afsat en hel uge til at spille musik sammen, Banddage og Blæserdage med hvert deres fokus samt Orkesterklasser, Folkedans og Kompagnon-undervisning. Det betyder, at vi i løbet af det seneste skoleår på ugentlig basis har undervist 325 elever, der ellers ikke kommer i musikskolen, og i alt 380 elever i projekter hen over året.

For at kunne blive ved med at styrke og udvikle samarbejdet omkring musik i kommunens folkeskoler, har kommunalbestyrelsen bevilget en halv million kroner til skolesamarbejdet årligt fra 2023 og frem til 2026. Dette samarbejde giver os nemlig muligheden for at nå ud til elever, der ellers ikke kommer i berøring med vores tilbud, eller som endnu ikke har haft lyst til at prøve at spille musik. 

Som en del af strategien vil vi også arbejde på at styrke vores samarbejde med andre aktører, både andre kommunale institutioner inden for kultur og fritid og vores tværkommunale samarbejder om eksempelvis større orkestre såsom Nordsjællands UngdomssymfoniOrkester (NUO). 

Karruselhold giver koncert på Trørødskolen i anledning af skolens fødselsdag.

Talentudvikling - også et samarbejde

Rudersdal Musik- og Billedskole kan glæde sig over, at vi stadig bliver ved med at have en gruppe elever, der skiller sig ud med et helt særligt talent. De spiller ofte en central rolle i skolens koncerter og projekter, både som musikalske drivkræfter og som forbilleder for andre elever. 

Som musik- og billedskole har vi  et ansvar for at understøtte disse elever i deres udvikling og en særlig opgave i at bistå dem med at afklare, hvor langt deres musikalske talent skal bære dem i forhold til deres uddannelsesforløb og karriere. Vi tilbyder i øvrigt eleverne muligheder for at udfolde og udvikle deres talent, herunder i orkestret NUO (Nordsjællands UngdomssymfoniOrkester), som er et samarbejde mellem Rudersdal, Allerød, Furesø, Hillerød, Hørsholm og Helsingør Musikskole.

Det samme gælder i øvrigt for vores talentfulde billedskoleelever; her har vi indgået et tværkommunalt samarbejde med musik- og kulturskolerne i Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe om tiltaget Kunstcubator, som er et kunst- og talentfællesskab skabt specielt til unge mellem 15 og 25 år. Kunstcubator kan være med til at styrke elevens kunstneriske evner og forberede eleven til at søge ind på en videregående kunstuddannelse.

NUO - Nordsjællands UngdomssymfoniOrkester - i koncert

Dette er musik- og billedskolens hovedopgaver

  • at give eleverne færdigheder og forudsætninger indenfor musikalsk eller billedkunstlig udfoldelse, individuelt og i fællesskaber, idet der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og talent
  • at skabe forudsætninger for livslang aktiv deltagelse i kulturlivet som udøvere, lyttere og tilskuere
  • at give et bredt musiktilbud, der så vidt muligt omfatter alle instrumentgrupper
  • at give et bredt billedskunsttilbud, som omfatter forskellige kunstfagligheder
  • at understøtte talenter og give dem forudsætningerne til et videre uddannelsesforløb inden for musik eller billedkunst